20200707 135635
 
mdo-logo-mask
mdo-logo-mask
 

Algemeen

Naast het aanbieden van onze software-oplossingen en applicaties, kan MDO Software u uiteraard ook alle nodige ondersteuning en voorzieningen aanbieden die noodzakelijk zijn om optimaal van onze software gebruik te kunnen maken.

Om vlot gebruik te kunnen maken van de software dient uw magazijn soms aan een aantal minimumvereisten te voldoen. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn dat er een plan met de juiste opslagsystemen moet beschikbaar zijn, er bepaalde labeling aanwezig is, u in het bezit bent van een locatie- en/of artikellijst.

Vaak zijn deze zaken reeds voorzien in uw magazijn of kunt u deze zelf in orde brengen. In het andere geval helpt MDO u met plezier een handje!

Daarvoor kunnen wij beroep doen op onze zusterondernemingen MDO Technics & MDO Move, die beschikken over alle kennis en expertise om uw magazijn in de juiste condities te brengen.

Mdo logos technics Mdo logos move